Programul RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE, are ca obiective principale îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie roma), respectiv dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să combată discriminarea grupurilor vulnerabile la excluziunea socială şi economică. Necesitatea finanţării prin fonduri neramburasabile şi fără contribuţie din partea Primăriei Hudeşti, au fost identificate probleme ale comunităţii rome din satul Baranca, comuna Hudeşti şi prin proiectul din cadrul call-ului RO10 sub denumirea “Copii şi Tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” se urmăreşte:
– acordarea de sprijin elevilor rromi în procesul de învăţare, prin module de educaţie remedială în vederea prevenirii abandonului şcolar şi asigurării promovării la testele naţionale;
– asigurarea unei mese copiilor participanţi la curs;
– achiziţionarea unui microbuz care să transporte elevii la şcoală din centrul comunei la activităţi educative şi sportive;
– organizarea de sesiuni de educaţie parentală.

Menţionez că beneficiarul acestui proiect este Primăria comunei Hudeşti, acesta identificând problemele comunităţii prin grupul de iniţiativa locală înfiinţat la nivelul satului Baranca, comună Hudeşti. Proiectul “Paşi către un viitor mai bun!” se adresează comunităţii de romi din satul Baranca, comună Hudeşti, judeţul Botoşani. Activităţile prevăzute în cadrul proiectului vizează măsuri integrate de intervenţie care au că scop promovarea incluziunii sociale şi a rolului educaţiei la nivel de comunitate. Prin urmare, intervenţia se va desfăşura pe trei paliere, adresate copiilor cu vârstă între 7-15 ani, părinţilor/tutorilor acestora şi personalului specializat, în acest caz cadrelor didactice din şcoală Baranca. Activităţile adresate copiilor vor include activităţi de educaţie formală şi non-formală. Astfel, se vor desfăşura ore de limba română, limba engleză, matematică şi TIC prin care se va urmări remedierea lipsurilor la nivel de achiziţie individuală precum şi pregătirea pentru testele naţionale. În ceea ce priveşte educaţia non-formală, activităţi de tipul biblioteca vie, teatrul labirint, dezbateri etc., vor viza dezvoltarea abilităţilor de viaţă independenţa a elevilor. Al doilea palier al intervenţiei îi vizează pe părinţii/tutorii acestora care vor beneficia de consiliere parentală. Scopul acestei acţiuni este implicarea mai activă a părinţilor în activitatea şcolară a elevilor, conştientizarea rolului educaţiei precum şi a importanţei continuării studiilor. Un al treilea segment vizează personalul didactic al şcolii care va fi instruit şi capacitat cu instrumente de combatere a fenomenului de violenţă şi în special a fenomenului de bullying în şcoală. Se vor ţine sesiuni de instruire şi formare a cadrelor didactice. Pe scurt se va încerca crearea unui parteneriat între şcoală, părinţi, elevi şi autorităţile locale pentru a asigura un nivel mai ridicat de educaţie în ceea ce priveşte comunitatea de romi din satul Baranca, în special prin încurajarea continuării studiilor la un liceu din judeţ.

Sari la conținut