Pași către un viitor mai bun!

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta programului “Şcoală după şcoală” ce va oferi participarea activă a maxim 80 de elevi din clasele primare şi gimnaziale din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Hudeşti, Sat Baranca după orele de şcoală, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului de după orele de curs. Acest serviciu este o ofertă educaţională modernă şi competitivă care va creşte valoarea actului educaţional.
Obiectivele specifice ale programului sunt:
a) Reducerea abandonului şcolar în sectorul comuna Hudeşti;
b) Implementarea unui serviciu de zi de tip “Şcoală după şcoală” pentru copiii din comuna Hudeşti de nivel European;
c) Implementarea recomandărilor UE privitoare la dezvoltarea serviciilor comunitare de prevenire a abandonului şi separării copilului de familie;
d) Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
e) Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
f) Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară;
g) Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu;
h) Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi educarea copiilor;
i) Realizarea de campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
j) Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a se integra în grup, de a acceptă diversitatea etc.


  • Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI.

  • Program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Link-uri Utile

Sari la conținut