Primăria împreună cu Consiliul Local al comunei Hudeşti, judeţul Botoşani, intenţionează să vândă imobilului situat în intravilanul comunei Hudeşti, sat Alba, având suprafaţă totală de 586,16 mp – suprafaţă construită şi suprafaţă de 2338,75 mp teren aferent grajdului nr.3.
Preţul de pornire al licitaţiei cu privire la imobil a fost stabilit prin raportul de evaluare şi Hotărârea Consiliului Local Hudeşti nr. 35 din 31.05.2016 că fiind de 35582 RON.
Persoanele juridice sau fizice interesate sunt rugate să prezinte oferta până pe data de 24 iunie 2016 orele 10.00.
Informații despre procedură şi documentele necesare se pot obţine de la biroul achiziţii publice din cadrul UAT Hudeşti: tel. 0231/623102, email: primariahudesti@yahoo.com.

Sari la conținut