Primăria Hudeşti caută un auditor pentru proiect, având următoarele condiţii:
PP va avea în vedere că la contractarea serviciilor unui auditor financiar independent în vederea verificării legalităţii, exactităţii şi eligibilităţii cheltuielilor acesta să fie selectat în baza Hotărârii CAFR nr. 5/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fondurile europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi va introduce în termenii de referinţă pentru selectarea auditorului şi în contractul încheiat cu auditorul financiar independent următoarele aspecte:
a) Auditorul financiar independent trebuie să se regăsească în lista auditorilor financiari membri activi persoane fizice sau juridice autorizate de rating A cu reputaţie profesională confirmate de Camera Auditorilor Financiari din România – CAFR;
b) Auditorul financiar independent trebuie să verifice în proporţie de 100% cheltuielile efectuate din perspectiva realităţii, legalităţii, regularităţii şi eligibilităţii acestora;
c) An situaţia în care PP identifică erori privind certificarea cheltuielilor de către auditorul Proiectului, sau este notificat de OP, ulterior emiterii raportului de audit al Proiectului, că au fost declarate cheltuieli neeligibile, acesta, la iniţiativa sa sau ca urmare a notificării OP, poate refuza plata sau solicita recuperarea plăţii aferentă activităţii de auditare, sau poate aplică penalităţi.

Sari la conținut