Primăria comunei Hudeşti, primeşte oferte de preţ pentru execuţia de materiale promoţionale (banere, afişe, pliante) în cadrul Proiectului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” – “CORAI”, “Paşi către un viitor mai bun!”
Depunerea ofertelor trebuie să fie făcută până la dată de 07.06.2016 orele 12.00.
Informaţii despre conţinutul materialelor şi numărul lor se pot obţine de la biroul achiziţii publice din cadrul UAT Hudeşti: tel. 0231/623102, email: primariahudesti@yahoo.com.

Sari la conținut