Proces verbal încheiat astăzi

18.12.2020 in cadrul ședinței ordinare a consiliului

local Hudești

în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr.57 privind Codul administrativ , Consiliul local al comunei Hudești a fost convocat în ședință ordinară în data de 18.12.2020 , orele 13, în sala de ședințe a Căminului Cultural Hudești.

Având în vedere contextul actual privind limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului SAARS- COV2 precum si necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii COVID – 19 cauzate de acest virus, pentru amendamente s-a folosit mijloacele electronice de comunicare.

In cadrul ședinței votul a fost exprimat,pe rând de către un grup de maxim cinci consilieri cu păstrarea distanței de minim 2 metri intre persoane.

Ședința s-a desfășurat in sala de ședințe a Căminului Cultural Hudești, la ședință fiind prezenți 13 consilieri, care au intrat în sală în grupuri de câte 5 cu păstrarea distanței de minim 2 metri intre persoane, lipsă fiind domnii Mirăuță Liviu și Sîsîiac Neculae.

Este ascultat Imnul de Stat după care se trece la derularea lucrărilor ședinței. Ședința este legal constituită.

Președinte de ședință este domnul Airinei Constantin .

Președintele de ședința deschide ședința după care da citire ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului General actualizat al obiectivului de investiții „Modernizare și dotare școala gimnazială Hudești ,sat Hudești, comuna Hudești Județul Botoșani”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea cârdului – legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de scutire la plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 datorate de persoanele fizice.
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar ,unităților locale de cult aprținând cultelor religioase, care desfășoară activitate pe raza comunei pentru anul 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Hudești în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I ” AQUA BOTOȘANI” pentru aprobarea noilor prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani

Se supune la vot ordinea de zi , care este aprobată în unanimitate .

Președintele de ședință propune luarea în dezbatere a punctele 3 de pe ordinea de zi ,având în vedere prezenta în ședință a doamnei Coșa Mirela inspector taxe și impozite, propunerea care este aprobată în unanimitate.

Se ia în discuție punctul 3 al ordinii de zi:

Se prezintă proiectul de hotărâre după care , se dă citire pe rând rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizează favorabil proiectul de hotărâre in forma prezentata pentru dezbatere in plen. Doamna Coșa Mirela prezintă fiecare cerere de scutire în parte ,care este supusă apoi votului în plen. 14cereri au fost aprobate în unanimitate ,,cererea domnului Horeanu Gheorghe a fost aprobată cu 11 voturi „pentru,, și 2 „abțineri, iar cererea domnului Gherasim Floricel a fost aprobată parțial numai pentru taxa de pază .

Nu mai au loc discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate .

Se trece la dezbaterea punctul 1 al ordinii de zi:

Se prezintă proiectul de hotărâre după care , se dă citire pe rând rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizează favorabil proiectul de hotărâre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.

Se înscrie la cuvânt domnul Zlei Dimitre Cătălin care menționează că ,într-una din ședințele consiliului local,domnul Sîsîeac Constantin actualmente viceprimar, a menționat că nu este de acord cu înlocuirea geamurilor de lemn cu cele din termopan la școala Hudești. întreabă dacă își menține afirmația, având în vedere proiectul de modernizare a școlii? Domnul Sîsîeac Constantin ,în replică răspunde că ,nu s-a referit atunci la școala Hudești ,ci la școala de arte și meserii din curtea Bisericii Hudești. în continuare domnul Zlei Dimitre Cătălin ,menționează că suma reprezentând indicatorii și devizul actualizat este prea mare , greșeală care a fost făcută prin OUG 114/2018 de către guvernul Dăncilă și de aceea va vota împotriva acestui proiect.

Nu mai au loc discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre , care este respins cu 6voturi „pentru „ 6 voturi „împotrivă „ și 1 „abțineri „.

Se motivează voturile împotrivă:

 1. Stefan Marinei : – nu cunoaște cheltuielile eligibile,,
 2. Sîsîeac Vasile „suma este prea mare și nu este de acord,,
 3. Zară Nutu „suma este prea mare,,
 4. Buliga Marius „suma este prea mare,,
 5. Poraicu Lucian:- „cum poate fi acoperită suma din buget? avem acești bani ? de unde de unde avem acești bani? Nu cunoaște aceste lucruri și poate fi de acord cu suma,, Domnul primar ,menționează că suma se va plăti din bugetul local.
 6. Zlei Dimitre Cătălin pe lângă motivele invocate mai sus, menționează și faptul că opoziția nu este băgată niciodată în seamă , nu este informată , este ignorată total deoarece PSD-ul are majoritate cu 8 consilieri și toate se aprobă cu cele 8 voturi, în replică domnul primar întreabă , dacă mai facem investiții în comună și dacă le mai terminăm pe cele în curs?

Urmează punctul 2 al ordinii de zi.

Se prezintă proiectul de hotărâre după care , se dă citire pe rând rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizează favorabil proiectul de hotărâre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.

Domnul Poraicu Lucian se înscrie la cuvânt și menționează că ar trebui și în fata primăriei amenajat un loc de parcare pentru persoane cu handicap.

Ia cuvântul și domnul Zlei Dimitre Cătălin care întreabă câte solicitări sunt.

Nu mai au loc discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 12 voturi „pentru,, și 1 „abținere,,.

Se ia în discuție punctul 4 al ordinii de zi:

Se prezintă proiectul de hotărâre după care , se dă citire pe rând rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizează favorabil proiectul de hotărâre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.

Ia cuvântul domnul Poraicu Lucian care întreabă care au fost criteriile de departajare pentru că alții o să primească mai mult și alții mai puțin. Domnul primar răspunde că ,așa cum s-a procedat de fiecare dată unitățile de cult care au investiții mari au primit mai mult pentru a putea finaliza acele investiții ,cum este cazul parohiei Alba .

Domnul viceprimar se înscrie la cuvânt și roagă pe domnul consilier Zlei Dimitre Cătălin să discute cu preotul de la Parohia Lupeni să depună la contabilitate documentele justificative pentru banii primiți anul trecut. In replică domnul Zlei Dimitre răspunde că va încerca să discute cu acesta. în continuare domnul Zlei Dimitre menționează că în ședința anterioară a propus ca banii alocați Asociației „Real Hudești,, să fie redistribuiți la biserici. Domnul primar răspunde și menționează ,că propunerea a fost făcută după ce s-a încheiat discuțiile pentru rectificarea de buget și nu s-a mai putut face nimic, iar în al doilea rând din banii de la asociație s-au cumpărat plase de fier pentru gardul de la terenul de sport Vatra, iar ceea ce a mai rămas se va folosi la investițiile pe care le avem în curs .

Domnul primar menționează că în cazul în care unitățile de cult nu aduc documente justificative pentru banii primiți în anul 2019 până la data de 22.12.2020, sumele repartizate celor ce nu depun documente ,se vor atribuite în mod egal Parohiilor Alba și Mlenăuți.

Nu mai au loc discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 12 voturi „pentru,, și 1 „abținere,,.

Urmează punctul 5 al ordinii de zi.

Se prezintă proiectul de hotărâre după care , se dă citire pe rând rapoartelor celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local, care avizează favorabil proiectul de hotărâre in forma prezentata pentru dezbatere in plen.

Domnul Zlei Dimitre Cătălin ,ia cuvântul și menționează că prețul nu poate fi același în fiecare an.

Nu mai au loc discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate.

Probleme curente:

Domnul Lungu Florin ia cuvântul și întreabă dacă domnul primar a luat măsuri legate de faptul că o parte din islazul comunal a fost arat. Domnul primar , răspunde și menționează

că cel ce a câștigat prin licitație acel amplasament va însămânța acel teren care a fost arat. Apoi,domnul primar prezintă apariția din revista „Monumentul XXI „ a datelor despre Biserica Mlenăuți. Domnul Ștefan Marinei se înscrie la cuvânt și menționează că legat de acest articol nu sunt noutăți ,ba din contră nu sunt cuprinse toate datele legate de Biserica Mlenăuți.

Domnul primar prezintă și o adresa de la CNI;

Se înscrie la cuvânt și domnul Zlei Dimitre Cătălin care solicită executivului primărie ,să depună în contul asociației Real Hudești o sumă de bani care să asigure măcar funcționarea. In bugetul din 2020 pentru asociație s-au alocat 8000 lei pentru obiecte de inventar,adică mașină de spălat ș.a . Domnul primar răspunde și menționează că se va depune o sumă care va asigura funcționarea asociației.

Domnul viceprimar, amintește consiliului local că în data de 22.12.2020 este comemorarea eroului Mesler prin depunere de coroane , și invită consilierii locali care doresc să participe la eveniment.

Solicită cuvântul și domnul Sîsîiac Vasile care roagă viceprimarul comunei să toaleteze marginea drumului de la „Podul Șchiopeț până la Guragata Gheorghe .Aduce în atenție și faptul că la „Fântâna Doamnei,, sunt depuse foarte multe gunoaie

Domnul Zlei Dimitre ,solicită din nou cuvântul și prezintă faptul că elevii de la școală , A, mai puțin preșcolarii au primit de la guvern 405 tablete ; întreabă câți bătrâni primesc „masă caldă,,.

Intervine și domnul Ștefan Marinei care întreabă executivul ce se mai aude cu proiectul „masă caldă pentru elevi,,? Apoi mulțumește executivului pentru faptul că a dat curs solicitării sale ,prin vizita în teren din teren la drumul asfaltat din Melnăuți; Mai solicită executivului :-

necesitate construirii unui puț de mare adâncime în satul Mlenăuți;

 • Afișarea salariilor funcționarilor din primărie la solicitarea unor cetățeni;
 • Înregistrarea ședințelor consiliului local deoarece una se vorbește în ședință și alte se aude la cetățeni;

Solicită cuvântul și domnul Lungu Florin care roagă montarea unei oglinzi în intersecția „Moară Baranca,, și achiziționarea de camere de supraveghere la intrarea în comună din bugetul din 2021;

Domnul Airinei Constantin propune ca numărarea animalelor celor care au concesionat pășune comunală să se facă până la sfârșitul anului; Domnul Ștefan Marinei intervine și menționează că,conform amenajamentului pastoral și legislației în vigoare acest lucru se va face primăvara în fiecare an de contract ,când se verifică numărul de animale deținute de concesionari pentru asigurarea încărcăturii prevăzută de lege.

Nu mai au loc discuții. Ședința se încheie.

Președinte de ședință Airinei Constantin

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Secretarul general al comunei
Anca Florentina Asavetei

Sari la conținut